Třebešín Technology Tour

Tato webová prezentace používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Chci vědět víc

Rozumím

Cookies

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.Doporučujeme vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookie nevypínali.t.

A+ A A-

Prezentace firmy 3D Chemoprag, a.s. - 24.2.2012

Logo-24-02-012

Inspirativní dopoledne naplněné novými poznatky a zajímavou diskusí - tak by se dala ve zkratce popsat návštěva, kterou jsme uskutečnili v pátek 24. února se 13 studenty 3. a 4. ročníků naší školy v dejvickém sídle akciové společnosti 3D Chemoprag. Praktická spolupráce 3D Chemoprag, a.s. a SPŠ začala na jaře roku 2010, kdy pracovníci firmy poprvé prezentovali svoji činnost našim studentům. Tehdy byly navázány kontakty, které mj. již dvěma našim absolventům pomohly začlenit se do tvůrčího týmu této společnosti. V loňském i letošním školním roce firma připravila zadání praktických maturitních  prací pro dvoučlenné týmy studentů 4. ročníku zaměření Technické lyceum. Díky osvícenému přístupu vedoucích pracovníků firmy mají tak naši studenti možnost vyzkoušet si bezprostřední účast v moderním projekčním procesu. Nedávno firma podpořila školu jako jeden z hlavních partnerů  při pořádání 1. ročníku studentské soutěže ve 3D modelování DesignStar2011.
Česká společnost 3D Chemoprag se od r. 1993 zabývá projektováním a zajišťováním realizace výrobních celků převážně v oboru chemického, potravinářského a spotřebního průmyslu. S produkty těchto výrobních odvětví se denně setkáváme a používáme je; těžko bychom se obešli třeba bez jídla, nápojů, oblečení, papíru, hygienických prostředků, obalových materiálů, pohonných hmot ...


Tým firmy sestává z více než 30 specialistů v profesi strojní, stavební, elektro, procesně-technologické a obchodní, kteří mají na starosti kompletní inženýring. Jde o přípravu podkladů potřebných pro zahájení výstavby výrobního celku, technický projekt s potřebnou 2D a 3D dokumentací, dozor při realizaci stavby a kompletaci výrobního zařízení a také uvedení vybudované továrny do provozu - tzv. najíždění. Dále zajišťují projektování a provádění průběžných změn zařízení během provozu továrny.
Největším zákazníkem 3D Chemoprag je americký chemický koncern Procter&Gamble (P&G), pro nějž firma projektovala řadu závodů v Evropě, Africe, na Středním východě a v Rusku. V ČR např. zabezpečuje 3D Chemoprag pro P&G projekční a technologickou podporu v závodě Rakona v Rakovníku, jenž vyrábí známé prací prášky Ariel, Bonux, Tide, tekuté prostředky Jar, Lenor atd.
V moderní funkcionalistické budově společnosti na okraji pražské vilové čtvrti Baba se minulý pátek našim studentům naplno věnoval ředitel a jeden z majitelů firmy Ing. Milan Kožíšek, projektový manažer Ing. Marek Remeš a projektant Lukáš Mikel. Představili hlavní aktivity firmy a podrobně nás seznámili s principy projekční práce na řadě konkrétních příkladů výrobních zařízení.
Po vysvětlení základních procesů a pracovních metod se rozběhla živá diskuse.  
Studenty velmi zajímalo využití 3D CAD systémů při projektování, a tak se zpočátku debata točila především kolem  struktury modelů vytvořených v Autodesk Inventoru, rozebíraly se odlišnosti a postupy při využívání 3D CAD ve škole a v praxi. Mluvilo se také o kvalifikačních předpokladech pro úspěšnou práci v daném oboru - zde dnes již není překvapením  požadavek na komunikativní angličtinu, ani na spolehlivé ovládání 2D a 3D CAD systému. Samozřejmostí je úplná IT gramotnost a základní strojařský přehled  (ve smyslu aktivního propojení znalostí zejména z fyziky, mechaniky, nauky o materiálu,základů konstrukce a matematiky).
Odpovědi na dotazy týkající se největších případných nesnází při zařazování absolventů do pracovního procesu firmy, lze shrnout zhruba takto: Ze školy jsou absolventi zvyklí pracovat na individuálních úlohách, které jsou zadány, vyhodnoceny, oznámkovány a tím práce obvykle končí. V projekčním procesu ale musí zaměstnanci spolupracovat a často jeden v určitém okamžiku přebírá práci druhého, navazuje na ni. Bylo by dobré v tomto směru orientovat výuku již ve škole, aby si studenti zvykali pracovat ve skupině s určitou hierarchií a více zodpovídali za výsledky své práce. Vést je k tomu, aby práci odváděli obsahově i formálně v takové kvalitě, která umožní navázat na průběžně dosažený cíl a dále jej rozvíjet.
Pozornost byla věnována i systémům pro komplexní správu dat (PDM), bez nichž dnes nelze rozsáhlejší datové celky efektivně spravovat. Pracovníci společnosti na základě vlastní praxe (firma využívá Autodesk Vault) jednoznačně doporučili věnovat těmto systémům prostor i v rámci školní výuky.
Proběhla rovněž krátká "live konzultace" rozpracovaného 3D modelu výrobní linky, který je předmětem maturitního projektu dvou zúčastněných studentů. V této souvislosti je třeba zmínit, že pracovníci firmy hodnotí dovednosti našich studentů v ovládání CAD systémů velmi kladně.
Trefou do černého byla při pátečním setkání účast Jirky Cebaka. Ten maturoval na Třebešíně v roce 2010, nyní studuje strojní fakultu ČVUT a zároveň pracuje na projektantské pozici ve 3D Chemoprag, kde naší škole dělá opravdu dobré jméno. Z Jirkova vystoupení vyzařovala pohoda člověka, kterému se práce stala koníčkem - nebo obráceně: který má to štěstí, že se svému (3D modelářskému) hobby může věnovat jako profesi. Nutno dodat, že na tuto příznivou konstelaci má zásadní vliv tvůrčí a korektní atmosféra, která na jeho pracovišti panuje. Své působení u firmy představil mladším kolegům z Třebešína způsobem, z něhož byly perspektivy zřejmé a srozumitelné.
Děkujeme tedy všem, kteří se na příjemném průběhu pátečního dopoledne 24. února v zasedačce firmy 3D Chemoprag podíleli a věříme, že i v dohledné budoucnosti vznikne opět příležitost představit práci této úspěšné společnosti těm studentům, kteří o ni projeví zájem.

3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012
3D Chemoprag 24-02-2012

Další snímky z této akce si můžete prohlédnout zde v galerii.

Last modified onúterý, 28 únor 2012 20:16
back to top