Třebešín Technology Tour

class="gkFeaturedItemTitle" Intro

 • Vytvořeno 17. 2. 2011 17:52
 • Napsal Super User

Frýbert, Kavková, Nermut / Technology Tour Team


Jsme stále obklopeni reálnou hmotou a energií - věcmi, které využíváme každodenně a na nichž rozhodně nejsme nezávislí. Většinou je pokládáme za samozřejmé, stejně jako to, že je někdo prostě vytvořit musí. Je správné o jejich vzniku teoretizovat ve školních lavicích, ale ještě lepší je vidět a zažít jej doopravdy.
Třebešín Technology Tour se snaží propojovat poznávání světa práce s návštěvou krajiny poskytující výrobě potřebné zázemí. Zda je tato snaha smysluplná, mohou posoudit účastníci tří dosud realizovaných ročníků TTT.

Letos se Tour vydává dalšími směry.
Rozsáhlejší pohled na realitu výrobní sféry nabídnou nově připravované exkurze. Těžiště TTT zůstává (na základě vlídné odezvy publika) právě v návštěvách provozů a prezentacích moderních technologií odborníky z praxe.
CAD a 3D grafické aplikace jsou a budou klíčem ke vzniku výrobku. O tom, že nemusí jít jen o nudnou součást povinné školní výuky vědí své ti, kteří propadli počítačovému modelování. Tyto virtuální vášně vydávají pozoruhodné plody. Sklizeň užitečně proklikaných nocí a dnů přináší sekce Design Stars.
Soudobý stav produkce v řadě výrobních odvětví našeho průmyslu je (stále ještě, i když je to možná čím dál tím méně patrné) spjat s prací minulých generací. Historické souvislosti a fakta mnohdy přinášejí zajímavosti a překvapení, obvykle však neubližují. I proto na tomto portálu najdete ohlédnutí Made in Czechoslovakia.

Rozhodnete-li se pro trasu Třebešín Technology Tour, je naším přáním, aby pro Vás byla příjemná a přínosná.

Danuše Kavková
David Frýbert
Martin Nermut


class="gkFeaturedItemTitle" Kontakty

 • Vytvořeno 7. 2. 2011 22:14
 • Napsal Super User

Logo SPŠ a hl.m. Prahy

 

Třebešín Technology Tour (TTT) je interní projekt Střední průmyslové školy v Praze 10 Na Třebešíně 2299.

Hlavním cílem je podpora a rozvíjení zájmu žáků o sféru techniky a informatiky.
Aktivity projektu jsou určeny všem žákům školy, kteří o ně dobrovolně projeví zájem.
 

Adresa pro elektronický kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavní aktivity TTT

 • pořádání odborných exkurzí a soutěží pro žáky školy

 • metodická podpora nadaných žáků v oblasti 3D designu (pokročilé uživatelské dovednosti v CAD/CAM a CGI aplikacích)

 • pořádání přednášek a seminářů vedených experty z technické praxe pro žáky školy

K průběžné prezentaci projektu je určen tento portál, další informace najdete rovněž na webových stránkách školy www.trebesin.cz

Střední průmyslová škola, Praha 10, příspěvková organizace HMP; Na Třebešíně 2299; 10800 Praha 10; IČ: 61385417, DIČ: CZ61385417; T: 222 355 550


Personální zajištění TTT

 

 • Mgr. David Frýbert      \\  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Martin Nermut      \\  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ing. Danuše Kavková  \\  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Linda Kohútová   \\  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Finanční zajištění TTT

 • Účastnické poplatky na výjezdní exkurze - zápisné -  u dvoudenních výjezdních exkurzí je průměrná částka hrazená žákem cca 800,- Kč (stav v r. 2013)
 • Grant Magistrátu hl. m. Prahy - zajištění provozu webového portálu v roce 2013
 • Dotace Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ - průměrná dotace na žáka je 100,- Kč pro dvoudenní výjezdní exkurzi
 • Příspěvky, další hmotná a odborná pomoc partnerských firem

V ceně účastnického poplatku žáka jsou vždy zahrnuty náklady na dopravu (najatý autobus), ubytování (1 nocleh se snídaní v případě dvoudenní exkurze) a veškeré vstupné na placené exkurze.
Ostatní stravování a osobní výdaje během zájezdu si účastník hradí na místě ze svého.

Účastníci aktivit TTT jsou povinni akceptovat Pravidla .